ARBEJDSRELATERET STRESS

Stress er en af de mest udprægede lidelser for tiden. Vi udsættes af og til for flere krav, end vi har ressourcer til at klare og overhører måske kroppens signaler om, at det er på tide at koble fra.

Øgede krav fra arbejdspladsen og frygt for arbejdsløshed kan være nogle af de faktorer, der fører til, at tankerne om arbejdet kører videre derhjemme sideløbende med, at man forsøger på at være en god forælder og partner.

ANGST OG OCD

Angst kan opstå i kølvandet på depression, men kan også være en selvstændig tilstand, som kan være plagsom i forskellige perioder af tilværelsen. Der kan i nogle tilfælde være tvangstanker og tvangshandlinger tilknyttet angsten. Det er en del af det at være menneske, at man kan opleve angst i forskellige situationer, men tager det overhånd, kan det være godt at få hjælp til angsttilstanden.

Også i forbindelse med angstlidelser er det vigtigt at se lidelsen i relation til personens øvrige tilværelse: Er der noget, der er særlig svært lige nu, som stresser psyken og fremmer angsten? Er der noget fra tidligere, som ligger og presser? Hvordan kan man lære at tackle sin angst og leve med, at den indimellem stikker næsen frem? Det er noget af det, vi arbejder med. Mindfullness kan her være et godt redskab til at lære at være i nuet og ikke lade sig styre for meget af sine tanker.

DEPRESSION

En depression kan være en udløber af stress. Den kan også hænge sammen med tidligere eller nuværende oplevelser, som har været svære at tackle. Der kan således være nogle udløsende faktorer, som fører til oplevelser af hjælpeløshed og håbløshed, og der kan være nuværende faktorer, som vedligeholder tilstanden.

Jeg arbejder med at afdække baggrunden for depressionen samt finde frem til ressourcer, der kan medvirke til større livsglæde og overskud. Måske er der behov for medicin sideløbende med terapi, så det er vigtig at have lægen med ind over i behandlingen.

TAB, SORG OG KRISE

Tab, sorg og krise er en del af tilværelsen. Man kan miste familiemedlemmer, blive skilt, få en abort, miste arbejdet, helbreddet eller andet, der betyder noget for en. Sommetider kan man selv klare det ved venners og familens hjælp, ligesom tiden kan mildne sorgen. Andre gange er det for svært at komme videre, og der kan blive behov for professionel hjælp til at finde meningen med tilværelsen igen og opleve fornyede kompetencer til at klare tilværelsen.
 

COACHING

Tvivl kan opstå omkring, hvad man vil med sit arbejds- eller øvrige liv, og hvor man generelt er på vej hen.
En professionel sparringspartner kan stille de vigtige, afklarende spørgsmål, der kan bidrage til at gøre én mere klar på sine værdier og mål.

 

SELVVÆRD/SELVUDVIKLING

Generelt kan det styrke selvværdet og tilliden til egne evner at gå til psykolog. Man kommer til at arbejde med sig selv og  bliver klogere på egne tanke- og handlemønstre. Under forløbet hos mig opfordres man til at gå ud og afprøve nogle andre handlinger end de, der har vist sig ikke længere at være hensigtsmæssige. Herved opstår der nye, mere positive erfaringer, som kommer til spille ind på relationen til både en selv og andre.

RELATIONER

Mange undersøgelser viser, at vore relationer til andre spiller en stor rolle for både vores psykiske og fysiske velbefindende. Problemer i forhold til nære relationer kan være med til at vedligeholde de vanskeligheder, man slås med. Ligeledes kan gode relationer til omverdenen virke helbredende. Jeg trækker derfor ofte det relationelle aspekt og systemisk forståelse ind i terapien for at fremme ressourcerne.